دفتر شهردار دبیرخانه واحد حقوقي شهرسازي درآمد نوسازي اداري طرح و برنامه ريزي خدمات شهري حراست انفورماتيك و آمار فضاي سبز عمران فني

دفتر شهردار

در حال بروز رسانی...

دبیرخانه

در حال بروز رسانی ...

واحد حقوقي

در حال بروز رسانی...

شهرسازي

در حال بروز رسانی...

درآمد

در حال بروز رسانی...

نوسازي

در حال بروز رسانی...

اداري

در حال بروز رسانی...

طرح و برنامه ريزي

در حال بروز رسانی...

واحد خدمات شهري

در حال بروز رسانی...

واحد حراست

در حال بروز رسانی...

واحد انفورماتيك و آمار

در حال بروز رسانی...

واحد فضاي سبز

در حال بروز رسانی...

واحد عمران

در حال بروز رسانی...

واحد فني

در حال بروز رسانی...
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است