نورمحمد تراج شهردار بندر ترکمن
پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان7 مهر 1399
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)2 شهریور 1399
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
احداث جدول نهر خیابان شهید رجایی26 خرداد 1399
 عملیات احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در منطقه امیر کبیر و شهید رجایی بندر ترکمن بمنظور دفع آب های سطحی و رفع مشکل آبگرفتگی  ..
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی26 خرداد 1399
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی از راهبند تا ساحل 4،7 به صورت رفت و برگشت و از ساحل 14تا 16 ( لاین شرقی)    ..
جابجایی ایستگاه تاکسی ابتدای بلوار جمهوری اسلامی21 خرداد 1399
جابجایی ایستگاه تاکسی از ابتدای بلوار جمهوری اسلامی به ضلع شرقی میدان مختومقلی جهت بهبود وضعیت ترافیکی            ..
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان7 مهر 1399
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)2 شهریور 1399
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
احداث جدول نهر خیابان شهید رجایی26 خرداد 1399
 عملیات احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در منطقه امیر کبیر و شهید رجایی بندر ترکمن بمنظور دفع آب های سطحی و رفع مشکل آبگرفتگی  ..
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی26 خرداد 1399
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی از راهبند تا ساحل 4،7 به صورت رفت و برگشت و از ساحل 14تا 16 ( لاین شرقی)    ..
جابجایی ایستگاه تاکسی ابتدای بلوار جمهوری اسلامی21 خرداد 1399
جابجایی ایستگاه تاکسی از ابتدای بلوار جمهوری اسلامی به ضلع شرقی میدان مختومقلی جهت بهبود وضعیت ترافیکی            ..
دیدار شهردار با آتش نشانان به مناسبت روز آتش نشان7 مهر 1399
شهردار بندرترکمن به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با کارکنان آتش نشانی دیدار و از زحمات آن ها قدردانی کرد.  ..
مزایده عمومی (اجاره جایگاه CNG)2 شهریور 1399
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری یک جایگاه CNG واقع در بلوار مرحوم حاجی محمد عابدی کر (ورودی جادۀ گمیشان ) به صورت اجاره به مدت یک سال  طبق شرایط ذیل اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری..
احداث جدول نهر خیابان شهید رجایی26 خرداد 1399
 عملیات احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در منطقه امیر کبیر و شهید رجایی بندر ترکمن بمنظور دفع آب های سطحی و رفع مشکل آبگرفتگی  ..
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی26 خرداد 1399
عملیات روکش آسفالت بلوار شهید آرخی از راهبند تا ساحل 4،7 به صورت رفت و برگشت و از ساحل 14تا 16 ( لاین شرقی)    ..
جابجایی ایستگاه تاکسی ابتدای بلوار جمهوری اسلامی21 خرداد 1399
جابجایی ایستگاه تاکسی از ابتدای بلوار جمهوری اسلامی به ضلع شرقی میدان مختومقلی جهت بهبود وضعیت ترافیکی            ..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است