نورمحمد تراج شهردار بندر ترکمن
پیشرفت پروژه ها
نورپردازی خیابانهای سطح شهر
70%
روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
60%
احداث میدان تقاطع شهید بهشتی و ابوعمار
100%
گل کاری بلوارها و میادین
80%
تجدید آگهی مناقصه خدمات شهری12 آذر 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با پدافند زیستی9 آبان 1398
فایل آشنایی با پدافند زیستی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل              ..
مناقصه عمومی خدمات شهری9 آبان 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
تجدید آگهی مناقصه خدمات شهری12 آذر 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با پدافند زیستی9 آبان 1398
فایل آشنایی با پدافند زیستی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل              ..
مناقصه عمومی خدمات شهری9 آبان 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
تجدید آگهی مناقصه خدمات شهری12 آذر 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با پدافند زیستی9 آبان 1398
فایل آشنایی با پدافند زیستی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل              ..
مناقصه عمومی خدمات شهری9 آبان 1398
شهرداری بندرترکمن در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات خدمات شهری (تنظیف معابر،لایروبی و پاکسازی جداول،جمع آوری و حمل زباله و ...)را از طریق مناقصه بمدت یکسال به شرکتهایی که توانایی انجام را داشته و دارای (تاییدیه از طریق کار و رفاه اجتماعی یا دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) می باشند..
آشنایی با مفهوم پدافند غیر عامل10 آبان 1397
پدافند غیر عامل افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی..
اهم پروژه های در دست اجرا
تقشه ی شهر بندر ترکمن
برای دیدن نقشه ی شهر کلیک کنید
راه های ارتباط با شهرداری

سامانه ارتباط مردمی : 137

تلفن های تماس: 01734422022-3

تلفن های تماس: 01734431366

دورنگار: 0173442024

پست الکترونیک info@bandartorkman.ir

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى بندر ترکمنمحفوظ است